Studerende i Kirkebakken

I Kirkebakken modtager vi pædagogstuderende fra UCL Jelling og PAU-studerende fra Social og sundhedsskolen i Vejle

Studerende Kirkebakken

 • Studerende pædagog

  Som pædagogstuderende i Kirkebakken tilknyttes du som udgangspunkt følgende børnegrupper i din praktik:

  Hvis du kommer i din 1. praktik, eller i forbindelse med dit bachelorprojekt i 4. praktik, tilknyttes du en børnehavegruppe med børn i alderen 3-5 år.

  Hvis du skal i lønnet praktik i 2. eller 3. praktikforløb, tilknyttes du som udgangspunkt vuggestuen.

  Se praktikbeskrivelse

 • Studerende pædagogisk assistent

  PAU-elevens hverdag

  PAU-eleven arbejder 32 timer på stuen og bruger 5 timer til studiearbejde - læsning, iagttagelse, logbog, projekter o.l. og til at dække afspadsering fra møder og arrangementer. Studiearbejdet foregår i institutionen. Der vil opstå situationer, hvor forberedelsestiden pålægges anvendt til at passe børn.

  Deltagelse i møder

  PAU-eleven deltager på de fælles personalemøder, hvor eleven har et punkt på dagsordenen til info om studieforløbet, projekter, mål o.l.

  PAU-eleven tilbydes 1 times ugentlig vejledning. Det er eleven, der laver dagsordenen og skriver referat.

  Sammen med vejlederen findes artikler, bøger o.l. relevant litteratur. Eleven medbringer 1 iagttagelse til hver vejledningstime. Eleven skal lave 2 pædagogiske forløb, som beskrives i en skriftlig rapport (3-5 sider).

  Samtaler under forløbet

  I praktikforløbet afholdes:
  - En forventningssamtale, hvor vejleder og leder deltager, og eleven fremlægger sine mål, forventninger og kompetenceområder. Vejleder fremlægger institutionens for-ventninger og mål.
  - En midtvejssamtale, hvor der samles op på, hvor langt eleven er nået, og hvad der fortsat skal arbejdes med.
  - En slutsamtale, hvor praktikken rundes af, og eventuelle fremtidige fokuspunkter fremlægges.

  Vi forventer, at eleven i sin praktik er loyal over for den daglige pædagogik og praksis.

  Vi forventer, at eleven er deltagende, viser initiativ, kommer med nye input, forholder sig kritisk undrende og sætter spor.

  Uddannelsesmål

  Elevens uddannelsesmål bør indeholde emner, der er målrettet mod netop vores institution, endvidere skal der være fokus på elevens egen praksis.