Tilsynsrapport

I rapporten fra Tilsyn den 24.08.2021 kan du bl.a. læse om selvhjulpenhed i rutinerne, læreplan og læringsmiljø. Du kan også læse lidt om dialogen i sprogmiljø, overgange, forældresamarbejde, og om hvordan der arbejdes med inklusion og fællesskaber. Endelig kan du se hvilke fokus- og opfølgningspunkter der skal arbejdes med.