Forældresamarbejde

Her kan du finde informationer om, hvad vi i Daginstitutionen Kirkebakken, ligger vægt på i det gode forældresamarbejde

Vi ønsker, at barnet og forældrene får en god start i institutionen, så inden barnet starter sender vi et velkomst brev samt en velkomstfolder i eBoks.
Vi tager os god tid til at vise jer rundt i hele huset ved første besøg, og vi fortæller om hverdagen og hvordan andre praktiske ting fungerer.

Tillid - åbenhed - forventninger

Forældresamarbejde er baseret på åbenhed fra både vores og forældrenes side. For at kunne møde barnet på bedst mulig måde er det vigtigt, at vi bliver orienteret om ændringer i barnets tilværelse, som kan påvirke barnet. Ligeledes vil vi fortælle jer om ting eller oplevelser, der har påvirket jeres barns dag. Dette kan være både mundtligt og via Aula.

Daglig kontakt

Den daglige kontakt ved aflevering og afhentning er vigtig både for barnet og for personalet:

  • Der skal være tid til at sige godmorgen
  • Der skal være tid til at give beskeder til hinanden
  • Der skal være tid til at sige ordentligt farvel (er det svært for barnet, hjælper vi gerne, og er vi ikke lige ved siden af, så kald på os!)
  • Har I brug for at fortælle om "større" ting, som vedrører barnet, vil vi prøve at "gå til side", så vi ikke taler hen over hovedet på barnet. I er altid velkomne til at ringe til os eller skrive en besked via Aula, og har I brug for en mere uddybende snak, planlægger vi en forældresamtale

Information

I vores gensidige samarbejde er det af stor betydning, at vi har et højt informationsniveau. Det bestræber vi os på at opnå bl.a. igennem nyhedsbreve og beskeder i Aula. Vi udsen-der løbende billeder eller korte videoer fra hverdagen gennem Aula. Både dagsorden og referater fra bestyrelsesmøderne udsendes til alle forældre.

Det er meget vigtigt at I flere gange om ugen, gerne dagligt holder jer ajour på Aula.

Forældrearrangementer


I årets løb har vi forskellige forældrearrangementer på stuerne og i institutionen:

  • Valg til bestyrelsen
  • Kaffe på kanden
  • Stuemøder/arrangementer med børn
  • Sommerfest
  • Julehygge
  • Arbejdsdag