Forældrebestyrelsens visioner

Forældrebestyrelsen er hele forældregruppens talerør i det overordnede samarbejde med medarbejdere og ledelse på Daginstitutionen Kirkebakken. Her finder du bestyrelsens visioner

Med ambitionen om at optimere indsats og effektivitet, har bestyrelsen formuleret målsætninger og visioner.

På den måde ønsker vi at foretage en prioritering og forventningsafstemning, der kan kvalificere og optimere vores arbejde. Ligeledes ønsker vi en tydeliggørelse af bestyrelsesarbejdet for de øvrige forældre med henblik på at sikre dem indflydelse, for dermed at kunne træffe beslutninger på vegne af den samlede forældregruppe. Dette udfoldes selvsagt inden for de rammer, bestyrelsens principper sætter.

Vision

I Forældrebestyrelsen på Kirkebakken er vi optaget af det gode forældresamarbejde. Vores holdning er, at jo bedre samarbejdet er mellem institution og hjem, jo bedre trives børnene. Med dette forstås både samarbejdet mellem institutionens personale og forældre, men også samarbejdet internt i forældregruppen. Nøgleordene er kommunikation og forventningsafstemning, fællesskab og samarbejde.

Målsætning

 • At sætte fokus på forældrene som ressource
 • Pædagog til forældre - opbakning til pædagogernes tiltag - skaber sammenhæng for barnet
 • Fokus på opbakning og engagement fra forældregruppen
 • Skabe et socialt netværk for forældrene. Sammenhold og fællesskab
 • Kommunikation. Både mellem personale og forældre og internt i forældregruppen

Hvordan når vi målet?

 • Spisemøder på de enkelte stuer
 • Kaffe på kanden/forældrecafé
 • Sportsdage
 • Gode råd til forældrene - gå selv forrest
 • Formidling og kommunikation
 • Åbenhed og dialog
 • Fortsat udsende både dagsorden og referater fra bestyrelsesmøderne