Kirkebakkens værdier

Herunder kan du læse om Daginstitutionen Kirkebakkens værdier

Kirkebakkens værdier

 • Anderkendelse-fællesskab-tradition-udvikling

  Vi mener, at børn skal opleve, at de er værdifulde, og at de bliver holdt af. De har krav på aktiviteter, der fremmer deres udvikling og udfoldelse, de skal lege og have mulighed for frirum, hvor de kan udfolde sig, uden de voksne blander sig, og der skal være tid og plads til selvstændig leg fri for afbrydelser.

  På Kirkebakken mener vi, det er vigtigt, at alle børn har venner. Når der starter nye børn, skal de tages godt imod (i børnehaven af velkomstvenner), så de hurtigt føler sig som en del af gruppen. Vi forsøger at støtte børnene i at lege sammen, og vi bakker op i, at legen er børnenes, og at de bestemmer over den. Vi voksne er altid på sidelinjen klar til at hjælpe, støtte og igangsætte. Vi gør meget ud af, at børnene kan færdes i hele huset trods vores fysiske rammer. Det er muligt at lege på tværs af grupperne, og børnehave- og vuggestuebørn kan besøge hinanden.

 • Aktiviteter

  Vi har aktiviteter, der er målrettet de forskellige aldersgruppers udviklingstrin, men det er også vigtigt, at de store lærer at tage hensyn til de små, og at de små lærer af de store.

  Alle børn skal ses og høres, tales med og lyttes til. Alle børn skal have omsorg og føle sig værdifulde. Alle børn har ret til at være den, de er, og forskellighed er en styrke.

 • Ekstra støtte

  I ethvert barns liv kan der være perioder, hvor det har brug for ekstra støtte. Vi inkluderer børn i vanskeligheder i dagligdagen på lige fod med alle andre børn. Har barnet brug for f.eks. at blive skærmet, individuel træning eller lignende, kan dette implementeres i den daglige pædagogik i et samarbejde med forældrene, TCBU eller andre samarbejdspartnere.

 • Fysisk aktivitet

  På Kirkebakken mener vi, det er vigtigt, at børnene bruger deres krop og er fysisk aktive hver dag. Vi er ude hver dag, uanset vejret. Vuggestuen har deres egen legeplads med legehus, sandkasse, cykelbane, gynge m.m. Børnehaven har en god legeplads med gode motoriske udfordringer. Vi har også en lukket fodboldgård, hvor børnene har mulighed for at spille bold. Ud over det grønne, vi har på legepladserne, har vi også vores egen lille miniskov, kaldt Fritterhaven, med klatretræer, skrænter, buske, ujævnt terræn, brændenælder, m.m. Her ligger også vores bålplads, som ofte er i brug.

  Vi har en gymnastiksal med mange gymnastikredskaber og et værksted, hvor det er muligt at arbejde med træ, ler og maling. Alle vores beskæftigelsesmaterialer er samlet i vores Atelier, og hvor muligheden for at være kreativ er stor.

 • Hygiejne

  På Kirkebakken bestræber vi os på at have så god en hygiejne som muligt. Børnene lærer at vaske hænder som det første hver morgen, når de møder ind. De vasker også hænder før og efter måltider og efter toiletbesøg, eller når de kommer ind udefra. Der er håndsprit tilgængelig for forældrene i hele huset.

  Vi har rutiner for rengøring, afspritning, vask af legetøj og sengetøj m.m.

 • Syge børn

  Vi modtager ikke syge børn i institutionen af hensyn til smitte af de andre børn. Ligeledes kontakter vi forældre, hvis børnene bliver syge i løbet af dagen. Vi sætter opslag op om, hvilke børnesygdomme der florerer.

  Vi vægter børnenes sikkerhed højt. Hvor det er muligt, har vi børnesikringer på vinduer og døre. Vi lærer børnene at færdes på trapperne, og på legepladsen har vi regler for at optimere sikkerheden. Legeredskaberne bliver løbende tjekket af personalet, og én gang om året laves grundig legepladsgennemgang af kommunes legepladsinspektør.

  En gang om året holder vi brandevakueringsøvelse, hvor alle vågne børn deltager.

 • Madvaner

  På Kirkebakken vægter vi, at børnene tilbydes sunde madvaner. Vi har en kostpolitik, som vi arbejder ud fra i dagligdagen. Institutionens forældrebestyrelse har valgt, at vi har madordning for alle børn. Alle måltider er meget varierede, så børnenes behov for en sund og nærende kost dækkes, og følger myndighedernes anbefalinger. Til alle måltider serverer vi vand og/eller mælk. Når børnene er tørstige, har de mulighed for at drikke vand.

 • Traditioner

  På Kirkebakken har vi traditioner med aktiviteter, f. eks Fastelavn, Påskefrokost, Torvedag, Smag på en farve m.m. Som en del af vores praksis med legende læring arbejder vi med aktuelle aktiviteter i forbindelse med disse traditioner. Men der er også arrangementer for familierne eller forældrene som Sommerfest, Julehygge, Forældrecafe, Bestyrelsens sportsdag m.m.

  Børnene kommer fra forskellige familier og har derved også forskellig baggrund. Vi har samtidig også været så heldige at have børn, hvor forældrene kommer fra andre lande. Dette er med til at øge børnenes forståelse for andre kulturer og for andre sprog end det danske. Vi spiser også nogle gange mad fra andre kulturer, kombineret med dialog om det aktuelle sted.

  Vi benytter os af, at vi bor nabo til Bredballe Kirke og deltager også i den årlige påske- og julegudstjeneste for områdets institutioner.

 • Vores fysiske rammer

  Vi har til huse i en gammel skole, og de fysiske rammer kan i dagligdagen sætte sine begrænsninger, da vi bor på to etager. Vi har dog valgt at se det som en charme, at vi har mange, nogle gange små rum, men også ret meget plads at være på. Derudover er vi så heldige at have vores helt egen gymnastiksal, som vi flittigt benytter.

  Hos os har rummene forskellige funktioner, og af og til laver vi om, alt efter hvad der fungerer bedst. Herved kan vi tilbyde børnene nye udfordringer, alt efter hvad der optager dem.

 • Røgfrit miljø

  Kirkebakken er en røgfri institution, og der må ikke ryges nogen steder på vores område - dette gælder også til forældre- og bedsteforældrearrangementer. Der drikkes aldrig alkohol i den daglige arbejdstid, og til forældrearrangementer med deltagelse af børn serveres der ikke alkohol, så f.eks. er julegløggen alkoholfri.