Kerneydelse

Herunder kan du læse om Daginstitutionen Kirkebakkens kerneydelse

På Kirkebakken er vores kerneydelse at arbejde med de gode relationer, da vi mener det er udgangspunktet for trivsel og tryghed, hos børn, forældre og medarbejdere.
Med en anerkendende tilgang og nærværende omsorgsfulde voksne skaber vi rammer og udviklende miljøer for leg, læring og dannelse.