Forældresamtaler

Her kan du læse om, hvilke forældresamtaler vi tilbyder i Daginstitutionen Kirkebakken, og hvad der er fokus på ved den enkelte samtale

Opstart:

Alle nye forældre tilbydes en samtale ved opstarten, som bl.a. indeholder en rundvisning i hele institutionen. Derudover en række andre emner, som varierer fra vuggestuen og børnehaven. Det er vigtigt med klare informationer og tydelig forventningsafstemning med forældrene. Samtalen afholdes af den primære pædagog.

I løbet af vuggestuebarnets første år hos os, tilbyder vi en samtale om den generelle udvikling. Det er primær pædagogens ansvar at indbyde til denne samtale.

Overgang til børnehaven:

Forældre, der har børn i vuggestuen, tilbydes en overleveringssamtale, når barnet skal flyttes til børnehaven. Den ligger en måneds tid før overflytningen. Her beskrives barnet ud fra et pædagogisk værktøj, og forældrene informeres om børnehavens hverdag. Der udleveres en stikordsliste over de emner, der gennemgås til samtalen. Samtalen afholdes af primær pædagogen fra vuggestuen og den primær pædagog, der skal modtage barnet på sit hold. Det er vuggestuen, der har ansvaret for at indbyde til samtalen.

Børn, der ikke har gået i vuggestue på Kirkebakken, men som kommer udefra, når de starter i børnehave, tilbydes en samtale efter ca. 3-4 mdr. Det er primærpædagogens ansvar at indbyde til denne samtale.

Generel udvikling:

Omkring når barnet fylder 4 år, tilbydes forældrene en samtale om den generelle udvikling.

Det er primær pædagogens ansvar at indbyde til denne samtale.

Skolestart:

Inden skolestart tilbydes en samtale, der også indeholder en vurdering i forhold til skoleparathed ud fra et pædagogisk værktøj.

Alle andre samtaler end overleveringssamtalen afholdes som udgangspunkt af en pædagog og har en varighed på ca. 30 min. Hvis det ønskes, kan der medvirke to pædagoger eller primær pædagogen og lederen.

Samtalerne foregår i åbningstiden, og vil som oftest ligge i primær pædagogens forberedelsestid.